louis_logo

Pumpeservice – Pumpeteknikk

LFG Pumpeteknikk har nå over 80 års erfaring med service og reparasjon av pumper, pumpestasjoner, pumpekummer og pumpesystemer.

Vi er i gruppen nå 17 erfarne serviceteknikere med høy kompetanse på pumper og automatikk, Vi har eget maskinverksted for sveising (også TIG), dreieoppdrag.

Vårt verksted produserer  bunnrammer og monterer kundetilpassede pumpeaggregater (Se for øvrig under kategorien «Verksted»)

Vi etablerer årlige serviceavtaler på pumper og pumpestasjoner for kloakk og grunnvann for kommunal og privat sektor, faste lave priser.
Under kan du laste ned vår std. serviceavtale og eksempler på våre std. testrapporter som benyttes etter utført årsservice:
Serviceavtale

Testskjema-2-pumper eksempel

testskjema.tørr.pumpe eksempel

Info pumpekummer

Tankbil – Slamsug og høytrykkspyling av pumpekummer og pumpestasjoner utføres.
sandnes transport

Servicemedarbeidere med svært lang og allsidig pumpeteknisk erfaring.
Vi utfører service på alle kjente pumpetyper og pumpesystemer uavhengig av merke og fabrikat
Service og renovering/utskiftning av automatikk og nivåstyringer.
Eget maskinverksted for pumper, pumpekummer, pumpestasjoner, røreverk og mixere (Se kategori «Verksted»)
Graving og rørarbeider.
Laseroppretting, flowmåling, vibrasjonsmåling.
Utskifting av nivåvipper og trykksonder.

servicepumpex