ZP3_Slider

Ampco Loberotorpumper

  • Sikker transport av næringsmidler, drikker, kosmetikk, farmasøytiske og kjemikalie produkter
  • Skånsom og topp ytelse ved lave hastigheter
  • Topp suge evne og konstant væske mengde
  • For væsker uansett viskositet, med eller uten partikler
  • Høy grad av rengjøringsmulighet, CIP/SIP kompatibel
  • Mange opsjoner er tilgjengelig
  • Trykk opp til 15 bar
  • Pumpe kapasitet opp til 88.200 l/t

For ytterligere teknisk informasjon, trykk her:

Ampco Buelobepumper