grinder

Grinderpumper

Senkbare avløpspumper med kuttekvern (Grinderpumper) Pumpene kverner avfallet før utpumping.
Mange størrelser – Svært prisgunstige – korte leveringstider !!
Beregnet for industrielt, kommunalt og privat ubehandlet avløpsvann (råkloakk)
Pumpene er designet for pumping ved større løftehøyder og tynne rørledninger.
Kapasiteter: 5 til 30 m3/h, 1-8 l/sek
Trykkområde: 5 til 70 mVs1 og 3 fas. Gunstige priser, For brosjyre og full teknisk informasjon DRENO Grinder pumpeserie: