grinder

Grinderpumper

Senkbare avløpspumper med kuttekniv (Grinderpumper) Pumpene kværner avfallet før utpumping.
Mange størrelser – Svært prisgunstige – korte leveringstider !!
Beregnet for industrielt, kommunalt og privat avløpsvann (råkloakk)
Pumpene er designet for pumping ved større løftehøyder og tynne rør.
Kapasiteter: 5 til 30 m3/h, 1-8 l/sek
Trykkområde: 5 til 70 mVs1 og 3 fas. Gunstige priserFor brosjyre og full teknsik informasjon DRENO Grinder pumpeserie: