1. Hyghspin

HYGHSPIN Twin screw pumps fra JUNG

HYGHSPIN – En Twin skrue pumpe til bruk i forskjellige typer av industrier HYGHSPIN tvillingskrue pumper brukes i et bredt spekter av bransjer – og levere enestående resultater med svært skånsom pumping av produktet:

  • Næringsmiddelproduksjon f.eks. meieriindustrien, delikatesseprodukter, ketchups og sauser, konfekt og baby matproduksjon
  • Drikkeproduksjon f.eks. fruktjuice, sirup, konsentrater, bryggerier.
  • Farmasøytisk industri
  • Kosmetikkindustrien f.eks. kremer, pastaer, lotion
  • Kjemisk industri, f.eks. lim, løsemidler, maling, lakk og plast

Pumpene benyttes i mange andre bransjer der væsker med et bredt spekter av viskositeter skal transporteres på skånsom måte

For ytterligere teknisk informasjon JUNG Hyghspin pumper last ned her:

Jung Hyghspin Prospekt 2012-01 engl