pumpestasjonB81600

Pumpestasjoner

Prefabrikerte pumpestasjoner for vann og avløp beregnet for ubehandlet avløpsvann.

  • Pumpekummer i GUP (Glassfiberarmert polyester
  • Automatikk og rørsystemer.
  • Ombygging og renovering av gamle pumpestasjoner, rørsveis, automatikk.
  • Lang erfaring i ombygging fra våtoppstilling til tørropstilling av pumper

Våre samarbeidspartnere utfører graving, montering, rør og elektrikerarbeid i forbindelse med nedsetting, montering og igangkjøring av nye pumpekummer.
Vi utfører rep. og service på alle pumpestasjoner, årlig serviceavtale, lang erfaring

Mål:

  • Diametere Ø600 til Ø3500
  • Dybder: 0 til 6m

pumpekum250pumpekum150