kommunalteknisk


Minneregn, jordvanning

Minneregn III, vannpumpestasjon på Minnesund, 4 st. ROTOS TK horisontale flertrinn sentrifugalpumper med 90 og 75Kw motorer for jordvanning, levert 2005. Kapasitet: 100m3/h x 170 mVs (17bar)

Minnerein IM000798(2)

Skedsmo kommune, Pumpestasjon Solvangen

Skedsmo kommune, Pumpestasjon Solvangen, 2 st. Rotomec pumper i tørroppstilling med viftekjølte IEC industrimotorer, sugeslanger og bunnventiler. Kapasitet per pumpe: 7 l/sek. x12 mVs

Solvang PS Skedsmo kommune

Enebakk kommune, Ytre Enebakk RA

Nye Calpeda dispenserpumper i renseanlegget Ytre Enebakk, levert 2010

Disppumper (1)(2)

Fet kommune, Pumpestasjon PA-1

1 st. Rotomec avløpspumpe med fristrømshjul i tørroppstilling med standard viftekjølt industrimotor, 7,5Kw -1450 o/min. Kapasitet: 40l/sek x 8mVs. Levert våren 2010

Fet PA 1

Enebakk kommune, Pumpestasjon Krokeng

2 st. Rotomec avløpspumper med fristrømshjul i tørroppstilling med sugeslanger og bunnventiler. Levert med standard viftekjølte industrimotorer 7,5Kw -2900 o/min. Kapasitet per. pumpe: 12 l/sek x 23 mVs. Levert våren 2010. Pumper koblet opp mot LFG’s egne elektroniske AST Softstartere

Krokeng (2) Krokeng (9)(1)

Skedsmo kommune, Alex. Kjellandsgt.

Skedsmo kommune, Pumpestasjon Alex Kjellandsgt, 2 st. Rotomec pumper i tørroppstilling med viftekjølte IEC industrimotorer, sugeslanger og bunnventiler. Kapasitet per pumpe:  20/sek. x19 mVs. Levert nov. 2010

Sør -Odal kommune Renseanlegget, rentvann

Utskiftning av gammel Pumpex pumpe, Ny Rotomec pumpe for pumping opp i høydebasseng, 70 l/sek x 9,5 mVs x11Kw. Levert nov. 2010

Sor Odal utskifting av pumpex (9) Sor Odal utskifting av pumpex (16)(1)

Enebakk kommune, pumpestasjon Bunn, nye pumper

Utskiftning av 2 st. Grundfos pumper til våre Rotomec tørroppstilte KSM pumper med viftekjølte industrmotorer.

Kapasitet: 20 l/sek (Qmax) Trykkhøyde: 22 mVs (Hmax)

Motorer: 4Kw -2900 o/min

Ferdiglevert: desember 2010

Bunn PS Enebakk kommune Bunn PS Enebakk kommune (1)

Nes kommune, PST Vormsund, utskiftning av Pumpex pumpe

Utskiftning av gammel Pumpex pumpe KL-86FF/18,5Kw til Rotomec RS 822/2-2240F

22Kw -2900m o/min.

Kapasitet: 32 l/sek (Qmax)

Trykkhøyde: 50 mVs (Hmax)

Levert: juli 2010

Nes Kommune (1)

.

Skedsmo kommune, Pumpestasjon Jeksla

Skedsmo kommune, Pumpestasjon Jeksla, 2 st. Rotomec pumper i tørroppstilling med viftekjølte IEC industrimotorer, sugeslanger og bunnventiler. Kapasitet per pumpe:  Qmax. 40/sek. Trykkhøyde: Hmax. 12 mVs. Levert sep. 2011

IMG_0530

RM tørroppstilt avløpspumpe med fristrømshjul

RM tørroppstilt avløpspumpe med 120 mm fritt gjennomløp og fristrømshjul (Vortex)
for blokkeringsfri og vibrasjonsfri drift
Pumpe levert med dobble mekanisk akseltetning Sic/Sic i oljebad
Denne pumpa er levert for 100 l/sek x 15 Kw x145o o/min
Anslutninger sug og trykkside DN-150

IMG_0844

Tørroppstilt avløpspumpe, kommunal

Erstatning for Pumpex tørroppstilt K-80:
Rotomec tørroppstilt avløpspump KSM 80/2-149 med fristrømshjul i st.jern, aksel i rustfritt stål Aisi.420, doble mekaniske akseltetninger i oljebad. Kapsitet Driftspunkt: 18 l/sek x 9 mVs, Anslutninger: DN-80/PN-16, Pumpe levert med høyeffekt viftekjølt industrimotor 4,0Kw -2900 1/min. Pumpe levert for sugeslange med kule bunnventil og med justerbare ben. Levert mars 2013

Rotomec KSM (2)