Tecnica-TEH-1

Sentrifugalpumper for næringsmiddel, farmasøytisk industri og Omega3 produksjon iht. EHEDG.

Pumpene er designet for bruk i farmasøytisk og næringsmiddelindustri med sterk fokus på optimal renhet og effektivitet, lav vedlikeholdskostnad og enkel montering/demontering. Pumpen er karakteristisk ved sin elegante men robuste og stabile konstruksjon som gjør pumpen ekstrem til alle forekommende produksjonsprosesser  inne farmasøytisk og næringsmiddelindustrien. Alle væskeberørte deler i pumpen er i samsvar med de relevante standarder. De åpne pumpehjulene er forsynt med trykkavlasende hull, som samtidig sikrer optimal rensing av akseltetningen og tetningskammeret. Pumpehjulet er tørt montert på akselen med hjelp av o-ringer. Den påførte o-ringens konstruksjon er utformet for å minimere væskekontakt og samtidig sørge for optimal rengjøring av kontaktflatene. Pumpen er utformet med  små hull mens de høyt produserte pumpehjulene sørger for svært gunstig effektivitet. Avhengig av applikasjonsområdet, men alltid i samsvar med de hygieniske standarder kan pumpen utføres med flere alternativer.

  • Mekaniske akseltetningstyper og materialer 
  • O-rings materialer
  • Overflateruhet
  • Dreneringskonstruksjoner
  •  Varmekappe

Næringsmiddelindustri:

Meierier:

  • Melk, skummet melk, myse, fløte mm.

Bryggerier:

  • Fruktjuice, soft drinks, konsentrat, øl, vin, sirup, gjær mm.

Farmasøytisk industri

  • Ultrafiltrering, reaktorer, tabletter og belegg, prosessfiltrering mm.

Typiske farmasøytiske bruksområde

  • Sukkerløsning, sirups, alkohol, løsningsmiddel, syrer, destillert vann, emulsjoner, næringsoppløsninger mm.

 

Leveres i rustfritt og syrefast stål AISI-316L 
Gunstige priser og korte leveringstider. 

Kapasiteter: opp til 425 m3/h 
Trykk: opp til 190 mVs 

tecnica selvsug taModell TA

tecnica selvsug zalModell ZAL

tecnica tcnModell TCN

tecnica tcvModell TCV

tecnica tehModell TEH

tecnica tgaModell TGA

tecnica tsModell TS 

tecnica tsmModell TSM

tecnica zcdModell ZCD