170927_10

Sentrifugalpumper -Kjemiprosess

Bygget etter ISO-2858 EN-22858 «Upgraded medium duty pumps»
For prosessindustri, kjemisk og petrokjemisk industri, raffinerier, papirindustri,
og kraftproduserende industri.
Alle materialer.

Pumper av NDM-serien er en-trinns sentrifugalmagnetdrivpumper i
i henhold til ISO 2858. Fotmontering, enkelt voluteforingsrør med flens
for sug og utløp. Hjulet er hydraulisk og dynamisk
balansert og designet for å oppnå høy effektivitet og lav N.P.S.H. verdier.
Aksel lagret med oljesmurte kulelager. Finns også i bloc-utførelse
Ytelsen og dimensjonene til NDM-pumpelinjen er i samsvar med
ISO 2858 standarder.
COBALT-SAMARIUM MAGNETS STANDARD
SYNKRONMAGNETKOPPLING,
SILICON CARBIDE GLIDELAGER SOM STANDARD
Alle pumper på NDM-linjen er designet til et modulært konsept slik som
å redusere lageret av reservedeler. 

NDM-linjen er BACK-PULL-OUT design. Når pumpenheten er
utstyrt med spacer -kobling, kan hele rotoren fjernes
fra pumpehus uten å forstyrre rør og motor.
Alle pumper er produsert i henhold til gjeldende CE-standard
**** Eksplosjonssikre modeller i henhold til ATEX-direktivet,
kategori II er også tilgjengelig. ****

Kapasiteter: 0 til 300 m3/h
Trykk: 4 til 155 mVs
Anslutninger: DNp-25 til DNp-125

For prospekt og ytterligere teknisk info denne pumpeserie:

LAST NED her