Varisco-ST-R

Tørroppstilte avløpspumper (selvsugende type GR)

VARISCO ST-R serie er en serie med selvsugende sentrifugalpumper egnet for pumping av viskøse væsker, kommunalt ubehandlet avløpsvann og væsker med stort innhold av tørrstoff.

Leveres i størrelser: 2″ -3″ -4″ -6″ -8″

Kapasitet: Opp til 167 l/sek (600 m3/h)
Trykk: Opp til 40 mVs
Selvsug: Opp til 7,5 mVs
Fritt gjennomløp i pumpe (Solids): Opp til 76 mm (3″)

Pumpene suger uten bruk av bunnventil og leveres med std. viftekjølte IEC industrimotorer (Også monobloc.)
Produseres i støpejern, bronse og syrefast stål.
PUMPER og RESERVEDELS KIT ER PRISGUNSTIGE -KORTE LEVERINGSTIDER!!!

For ytterligere tekniske opplysninger se brosjyre denne pumpeserien:

Varisco ST-R Brochure